شرکت روبوکسین فعال در زمینه آموزش رباتیک با شرایط ویـژه بـازاریـاب و کارشنـاس فـروش استخـدام می نماید.

افـراد با سابقـه در اولویـت قـرار دارنـد.

جهت اعلام آمادگی میتوانید مشخصات خود را با تکمیل فرم زیر برای ما ارسال کنید، تا در اولین فرصت با شما تماس گرفته شود.